000 00963nam a2200289 4500
005 20141103105434.0
020 _c92000VND
041 _avie
008 100301b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a004
_bGI108TR
100 _aNguyễn Tiến
245 _aGiáo trình tin học văn phòng : Lý thuyết và bài tập
003 TLU
250 _aTái bản lần thứ 2
260 _aH.
_bGiáo dục
_c1999
300 _a874tr.
_bẢnh, hình
_c24cm
490 _aGiáo trình Tin học ; T.2
653 _aGiáo trình
653 _aTin học văn phòng
653 _aWindons 98
653 _aWord 97
700 _aNguyễn Văn Hoài
_eTác giả
700 _aTrương Cẩm Hồng
_eTác giả
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cKM
520 _aLí thuyết, ví dụ và bài tập thực hành 4 phần: Hệ điều hành MS-Dos 6.2, Norton 5, Windows 98, Word 97, Excel
999 _c1179
_d1179