000 01377nam a2200349 4500
005 20141103105435.0
020 _a0072226307
_c0VND
041 _aeng
008 101230b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _222
_a005.8
_bH101K
245 _aHacker's challenge 2
_btest your network security & forensic skills
003 TLU
260 _aNew York
_bMcGraw-Hill/Osborne
_c2003
300 _axxv, 322 p.
_bill.
_c24 cm
500 _aIncludes index.
650 _aComputer crimes.
650 _aComputer hackers.
650 _aComputer networks
650 _aComputer security.
650 _aInternet
653 _aAn ninh
653 _aGiải pháp
653 _aMáy vi tính
653 _aTin tặc
700 _aO'Donnell, Adam J.
700 _aPennington, Bill
700 _aPollino, David
700 _aSchiffman, Mike D.
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cNV
520 _aĐưa ra và phân tích một số tình huống tấn công của tin tặc trong mạng máy tính thuộc các ngành công nghiệp khác nhau như: Ngành thương mại, kỹ thuật thông tin, kỹ thuật phần mềm, các ngành sản xuất, ngành điện tử và các dịch vụ mạng. Phân tích tác hại cảu chúng và đưa ra một số giải pháp nhằm đảm bảo an ninh mạng của bạn
999 _c1312
_d1312