000 01242nam a22003017a 4500
003 TLU
005 20180905092646.0
008 170913b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9786046276944
_c70.000 VND
041 _avie
082 _a306.4
100 _aTrần Thúy Anh
_eChủ biên
245 _aGiáo trình du lịch văn hóa
_bNhững vấn đề lý luận và nghiệp vụ
260 _aH.
_bGiáo dục;
_c2014
300 _a271tr.
_c25 cm
_b bản đồ ;
504 _aThư muc: tr 269-271
520 _aDu lịch văn hóa là phương tiện hữu hiệu, vì du lịch văn hóa làm trùng điệp những vỉa tần của văn hóa Việt bởi sự tương tác lý luận, của nghiệp vụ, ứng xử văn hóa, của triển khai, của những điều có thể giải thích và không thể giải thích đang vươn lên từ đời sống bên trong của di tích, lễ hội, tập tục.
650 _aVăn hóa
653 _aDu lịch
653 _aGiáo trình
700 _aTriệu Thế Việt
700 _aNguyễn Thu Thủy
700 _aPhạm Thị Bích Thủy
700 _aPhan Quang Anh
700 _aBiên soạn
910 _bT.Thuỷ
942 _2ddc
_cKM
999 _c13531
_d13531