000 01505nam a22002417a 4500
003 TLU
005 20180302143302.0
008 151020b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _c56000
041 _avie
082 _a306.4
100 _aNguyễn Phạm Hùng
245 _a Văn hóa du lịch
260 _aH.
_bĐại học Quốc gia;
_c2017
300 _a563tr.
_c23cm
_bhình vẽ, bảng
504 _aThư mục tr.226-240
520 _aVới nguồn tư liệu phong phú, phương pháp trình bày cô đọng, súc tích, cuốn sách đã phác họa bức tranh khá sinh động một số vấn đề về văn hóa du lịch Việt Nam. Nội dung cuốn sách bao gồm 5 chương: - Chương 1. Những vấn đề chung về văn hóa du lịch: Trình bày các khái niệm cơ bản về văn hóa du lịch, vai trò của văn hóa du lịch trong kinh doanh du lịch và những đặc trưng của văn hóa du lịch Việt Nam. - Chương 2. Văn hóa phi vật thể trong phát triển du lịch. - Chương 3. Du lịch văn hóa và các lĩnh vực du lịch văn hóa. - Chương 4. Văn hóa kinh doanh trong du lịch. - Chương 5. Văn hóa quản lý trong du lịch. - Chương 6. Bảo vệ văn hóa trong phát triển du lịch. - Chương 7. Bảo vệ văn hóa trong phát triển du lịch
653 _aVăn hóa
653 _aDu lịch
653 _aSách tham khảo
910 _bT.Thủy
942 _2ddc
_cKM
999 _c13534
_d13534