000 01382nam a22003137a 4500
003 TLU
005 20201221145551.0
008 180112b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9788976999726
041 _aKor
082 _a495.7
242 _aTiếng Hàn Kyung hee - Viết 1
245 _a경희 한국어 쓰기. 1
246 _aGet it Korean Writing 1
260 _aKorea.:
_b출판사 하우,
_c2016
300 _a159 p.,
_bPhoto,
_c27cm
490 _aMã học phần GK101
490 _aMã học phần GK102
520 _aCuốn sách này là một cuốn sách giáo khoa cấp 1 về 'viết' trong số các kỹ năng ngôn ngữ nhằm nâng cao khả năng viết của những người học tiếng Hàn trung cấp. Bao gồm việc học tập cấu trúc câu tiếng Hàn, thực hành viết văn, thực hành viết văn và thực hành viết văn thể.
653 _aNgôn ngữ Hàn
653 _aLuyện viết tiếng Hàn
653 _aTiếng Hàn Quốc
700 _a이정희
700 _a김중섭
700 _a조현용
856 _6http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4243
_dhttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4243
_uhttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4243
910 _bThuan
942 _2ddc
_cGT
999 _c13640
_d13640