000 01076nam a22002657a 4500
003 TLU
005 20180210120342.0
008 180112b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9788955186642
041 _akor
082 _a495.7
242 _aPhát âm tiếng Hàn dành cho người nước ngoài 1
245 _a외국인을위한한국어발음 1
_c서울대학교 언어교육원
260 _aKorea.:
_b한글파크,
_c2016
300 _a166 p.,
_bill,
_c27cm
520 _aCuốn sách này có thể được sử dụng như là một tài liệu giảng dạy cho giáo dục âm thanh, và nó được thực hiện để có thể học để tự nghiên cứu về thực hành phát âm. Khóa học tập trung vào giáo viên tiếng Hàn hiện tại chuyên ngành ngữ âm và âm vị học.
653 _aNgôn ngữ Hàn
653 _aTiếng Hàn Quốc
653 _aâm vị học
653 _aNgữ âm
653 _aNgôn ngữ học
700 _a서울대학교 언어교육원
910 _bThuan
942 _2ddc
_cGT
999 _c13687
_d13687