000 00749nam a22002897a 4500
003 TLU
005 20180314155605.0
008 180227b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 _avie
082 _a398
100 _aPhạm Trung Lương
_echủ biên
245 _aTài nguyên và môi trường du lịch Việt nam
260 _aH.:
_bGiáo dục;
_c2000
300 _a219tr.
_c19cm
_bbảng;
504 _aThư mục: tr215-218
653 _atài nguyên
653 _amôi trường
653 _adu lịch
653 _aVăn hóa
653 _aViệt nam
700 _aĐặng Duy Lợi
700 _aVũ Tuấn Cảnh
700 _aNguyễn Văn Bình
700 _ebiên soạn
910 _bT.Thủy
942 _2ddc
_cGT
999 _c14247
_d14247