000 00857nam a22002537a 4500
003 TLU
005 20190218162248.0
008 180324b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9784883196630
041 _aJap
082 _a495.6
_bみ000ん
242 _aTiếng Nhật sơ cấp 2
245 _aみんなの日本語
_b初級2 標準問題集
246 _aMinna No Nihongo: Beginner 2
250 _a第2版
260 _aJapan;
_b3A Corporation,
_c2012
300 _a249 p,;
_bCD
_c24 cm
653 _aTiếng Nhật sơ cấp
653 _aĐàm thoại tiếng Nhật
653 _aBài tập
856 _6http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4740
_dhttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4740
_uhttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4740
910 _bThuan
942 _2ddc
_cGT
999 _c14597
_d14597