000 00885nam a22002297a 4500
003 TLU
005 20180324150436.0
008 180324b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _c165000
041 _avie
082 _a959.701
100 _aĐào Duy Anh
245 _aLịch sử Cổ đại Việt Nam
260 _aH.:
_bVăn hóa Thông tin
_c2005
300 _a622 tr.
_c24 tr.
520 _aTập hợp một số công trình nghiên cứu về cổ sử Việt Nam của nhà sử học Đào Duy Anh như: nguồn gốc dân tộc Việt Nam, văn hoá đồ đồng và trống đồng Lạc Việt, vấn đề An Dương Vương và nước Âu Lạc, giai đoạn quá độ sang chế độ phong kiến...
653 _aLịch sử cổ đại
653 _aVăn hoá
653 _aViệt Nam
910 _btuyen
942 _2ddc
_cKM
999 _c14636
_d14636