000 01682nam a2200337 4500
003 TLU
005 20180307111604.0
008 100407b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _c250000VND
040 _aTLU
041 _avie
082 _bB450T
_a909.82
245 _aBộ thông sử thế giới vạn năm
_b2 tập, có tranh minh hoạ
_nT.2B
260 _aH.
_bVăn hoá Thông tin
_c2000
300 _a2497tr.
_bẢnh
_c31cm
504 _aThư mục: tr. 2490
520 _aGiới thiệu về lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1929 đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ II năm 1945 cụ thể là: đại khủng hoảng kinh tế và chính sách của nước Mĩ; Cội nguồn của chủ nghĩa phát xít và sách lược chiến tranh; tương quan lực lượng giữa hoà bình và chiến tranh; đại chiến thế giới lần thứ II, Khoa học kĩ thuật và văn hoá nghệ thuật hiện đại kèm theo phần phụ lục chung
653 _aLịch sử
653 _aLịch sử hiện đại
653 _aSách tra cứu
653 _aThế giới
653 _aThông sử
700 _aLầu Quân Tín
_eTác giả
700 _aNguyễn Hoàng Điệp
_ebiên dịch, b.s., khảo cứu
700 _aNguyễn Quang Thái
_ebiên dịch, b.s., khảo cứu
700 _aNguyễn Trình
_ebiên dịch, b.s., khảo cứu
700 _aôn Nhân Tông
_eTác giả
700 _aTrần Đăng Thao
_ebiên dịch, b.s., khảo cứu
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cKM
_2ddc
999 _c1517
_d1517