000 01502nam a22002777a 4500
003 TLU
005 20220305145440.0
008 171129b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 _avie
082 _a658.4
_bTH522T
100 _aLê Mạnh Dũng
245 _aThực trạng và giải pháp phát triển điểm đến Vân Đồn, Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020
_b(Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
260 _aH.;
_bĐại học Thăng Long,
_c2019.
300 _a41 tr.;
_c30cm
500 _aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 _aThư mục, phụ lục cuối chính văm
520 _aĐề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu thực trạng phát triển điểm đến Vân Đồn những thuận lợi và hạn chế . Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm phát triển du lịch tại huyện đảo Vân Đồn
653 _aPhát triển điểm đến
653 _aDu lịch
653 _aVân Đồn
653 _aA27113
700 _aTS. Trịnh Xuân Dũng
_eGiáo viên hướng dẫn
856 _6http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2395
_dhttp://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2395
_uhttp://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/2395
910 _bThuan
942 _2ddc
_cLV
999 _c16642
_d16642