000 01597nam a22002777a 4500
003 TLU
005 20190821103249.0
008 171129b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 _avie
082 _a658.4
_bNGH305C
100 _aVũ Ngọc Anh
245 _aNghiên cứu chất lượng dịch vụ ăn uống của nhà hàng Cafe Promenade trong khách sạn Deawoo Hà Nội
_b(Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ hành)
_cVũ Ngọc Anh; Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phùng Đức Thiện
260 _aH.;
_bĐại học Thăng Long,
_c2019.
300 _a68 tr.;
_c30cm.
_bảnh,
500 _aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 _aThư mục, phụ lục cuối chính văm
520 _aHệ thống hóa các vấn đề lý luận về nhà hàng, kinh doanh ăn uống trong khách sạn, chất lượng dịch vụ... Điều tra thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Cafe Promenade. Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp..
653 _aChất lượng dịch vụ
653 _aDịch vụ ăn uống
653 _aNhà hàng Cafe Promenade
653 _aA25967
700 _aThS. Phùng Đức Thiện
_eGiáo viên hướng dẫn
856 _6http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5385
_dhttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5385
_uhttp://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5385
910 _bThuan
942 _2ddc
_cLV
999 _c16677
_d16677