000 01335nam a2200325 4500
005 20141103105440.0
020 _a0072521449 (hard copy : alk. paper)
041 _aeng
008 101230b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a980
_bL100T
100 _aClawson, David L.
_q(David Leslie)
245 _aLatin America & the Caribbean
_blands and peoples
_cDavid L. Clawson
003 TLU
246 _aLatin America and the Caribbean
250 _a3rd ed.
260 _aBoston
_a[New Orleans, La.]
_bUniversity of New Orleans
_bMcGraw-Hill
_c2004
300 _axix, 390 p.
_bill., maps
_c28 cm
504 _aIncludes bibliographical references (p. 388-390) and index.
651 _aCaribbean Area.
651 _aLatin America.
653 _aCaribê
653 _aĐất nước học
653 _aKinh tế
653 _aMĩ Latinh
653 _aVăn hóa
653 _aXã hội
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cNV
520 _aKhái quát đặc điểm địa lý tự nhiên của Mỹ la tinh và Caribê. Giới thiệu các nét văn hoá, chính trị, xã hội, tôn giáo ở khu vực này. Tổng quan về một số khía cạnh kinh tế của Mỹ la tinh và Caribê như: phát triển về nông nghiệp, sản xuất, du lịch, y tế và sự tăng trưởng kinh tế
999 _c1822
_d1822