000 02102nam a22002657a 4500
003 TLU
005 20211223162732.0
008 161024b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _a9788955187274
041 _aKorea
041 _aEng
082 _a495.7
100 _aEasy Korean Academy
242 _a쉬워요 한국어. 2
245 _aEasy Korean for Foreigners 2
260 _aKorea;
_bLanguage Plus,
_c2010.
300 _a181tr;
_bCD
_c24 cm.
490 _aMã học phần GK102
520 _aCuốn sách này được thiết kế để dạy học sinh sau khi họ đã làm quen với cách phát âm bảng chữ cái tiếng Hàn cả phụ âm và nguyên âm. Được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy trên lớp phản ánh chân thực nhu cầu của những người muốn học tiếng Hàn bằng cách giảng dạy ngôn ngữ sao cho dễ dàng và thú vị dựa trên kinh nghiệm của các giáo viên đã và đang giảng dạy tiếng Hàn ở các Học viện ngôn ngữ Hàn Quốc. Cuốn sách được kết hợp với các khía cạnh tổng thể của cuộc sống Hàn Quốc phản ánh các tình huống tự nhiên và sống động trong đó các cuộc hội thoại được nói bằng cách cung cấp các quy tắc ngữ pháp tối thiểu nhất có thể để học sinh của cuốn sách này có thể dễ dàng làm quen với ngôn ngữ thông qua bài tập về các mẫu câu . Đặc biệt nhấn mạnh vào việc cải thiện kỹ năng hội thoại và khả năng quản lý của học sinh trong các tình huống nhất định Sách giáo có CD gồm 20 bài học
653 _aTiếng Hàn Quốc
653 _aTiếng Hàn cho người nước ngoài
700 _aEasy Korean Academy
856 _6http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1568
_dhttp://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1568
_uhttp://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1568
942 _2ddc
_cKM
999 _c18234
_d18234