000 01342nam a2200337 4500
005 20141103105441.0
020 _c185000VND
041 _avie
008 100309b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a390
_bV308N
245 _aViệt Nam học
_bKỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất Hà nội 15-17.7.1998
_nT.3
003 TLU
260 _aH.
_bThế giới
_c2000
300 _a679tr.
_c29cm
490 _aHội thảo quốc tế về Việt Nam học
500 _aĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội
653 _aGiao lưu văn hoá
653 _aHội thảo quốc tế
653 _aKỷ yếu
653 _aVăn hoá
653 _aViệt Nam học
653 _aXã hội
700 _aĐặng Nguyên Anh
_eTác giả
700 _aĐỗ Đức Chi
_eTác giả
700 _aĐỗ Đức
_eTác giả
700 _aĐỗ Huy
_eTác giả
901 _aĐã lưu thông
_bSách
910 _bNguyễn Bích Thuận
_d09/03/2010
942 _cKM
520 _aHội thảo quốc tế tổ chức tại Hà Nội về các vấn đề thuộc kinh tế, xã hội, giá trị văn hoá truyền thống làng xã, nông thôn và nông nghiệp của Việt Nam
999 _c1956
_d1956