000 00974nam a2200229 4500
005 20141103105442.0
020 _c16000VND
041 _aeng
008 091214b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a428.076
_bB103T
100 _aXuân Bá
_eTác giả
245 _aBài tập đọc hiểu tiếng Anh
_b45 bài tiếng Anh trình độ A, 45 bài tiếng Anh trình độ B, 45 bài tiếng Anh trình độ C
_cXuân Bá
003 TLU
260 _aH.
_bNxb. Hà Nội
_c2007
300 _a205tr.
_c21cm
653 _aBài tập
653 _aĐọc hiểu
653 _aTiếng Anh
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cKM
520 _aCung cấp dồi dào số lượng bài tập về các quy định đối với môn thi đọc - viết như trắc nghiệm, đọc hiểu, điền từ, đặt câu. Các bài tập được biên soạn cho cả ba trình độ A.B.C theo đúng dạng đề thi của Bồ Giáo dục - Đào tạo
999 _c2016
_d2016