000 00951nam a2200301 4500
003 TLU
005 20150314100836.0
008 110225b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _c55000VND
040 _aTLU
041 _aeng
082 _a428
_bB510D
245 _aBuilding skills for the Toefl iBT: Writing
_bBeginning
_cAdam Worcester, Lark Bowerman, Jeff Zeter
250 _a2ed
260 _aTp. Hồ ChÍ Minh
_bNxb.Trẻ
_c2010
300 _a190tr.
_c27cm
_eCD
520 _aRèn luyện kỹ năng viết qua các chủ đề khác nhau trong luyện thi TOEFL
653 _aKỹ năng viết
653 _aSách luyện thi
653 _aTiếng Anh
653 _aTOEFL
700 _aBowerman, Lark
_eTác giả
700 _aWorcester, Adam
_eTác giả
700 _aZeter, Jeff
_eTác giả
856 _uhttp://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/1330
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cKM
_2ddc
999 _c2263
_d2263