000 00965nam a2200241 4500
005 20141103105445.0
020 _c62000VND
041 _avie
008 111229b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a006.6
_bT550H
100 _aThành Vinh
245 _aTự học AutoCaD 3D
_bCó CD thực hành đi kèm
003 TLU
260 _aH.
_bVăn hóa Thông tin
_c2008
300 _a318tr.
_c24cm
653 _akiến trúc
653 _aPhần mềm Autocad
653 _aPhần mềm máy tính
653 _aTin học ứng dụng
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cKM
520 _aHướng dẫn cài đặt và xác lập tuỳ chọn trong Autocad 3D. Các lệnh vẽ cơ bản tạo điều chỉnh đường kính, kích thước, nhập toạ độ, phương thức truy bắt điểm và Autotrack, nhóm lệnh biến đổi và sao chép hình, quản lí bản vẽ theo lớp, đường, nét và màu...
999 _c2394
_d2394