000 01242nam a2200277 4500
005 20141103105450.0
020 _a0821348167
041 _aeng
008 110302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a361.6
_bB100L
245 _aBalancing protection and opportunity
_ba strategy for social protection in transition economies
_cSocial Protection Team, Human Development Sector Unit, Europe and Central Asia Region, The World Bank.
003 TLU
260 _aWashington, D.C.
_bWorld Bank
_c2000
300 _av, 91 p.
_bill.
_c28 cm
504 _aIncludes bibliographical references (p. 51-55)
650 _aSocial security
651 _aEurope, Eastern
653 _aBảo trợ xã hội
653 _aChiến lược
653 _aĐông Âu
653 _aKinh tế chuyển đổi
653 _aTrung Âu
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cNV
520 _aBao gồm nội dung chương trình hành động của tổ chức Ngân hàng thế giới thong việc giúp đỡ định hướng & cơ cấu lại nền kinh tế của các quốc gia Trung & Đông Âu. Chủ yếu trên các lĩnh vực xã hội, hệ thống giáo dục, bảo vệ môi trường, cơ sở hạ tầng, đầu tư
999 _c2877
_d2877