000 00937nam a2200253 4500
005 20141103105451.0
020 _c27000VND
041 _avie
008 111226b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a005.5
_bC120N
100 _aCông Bình
245 _aCẩm nang Chat - Mesenger và cách tạo Email, Gmail, Blog trên Internet.
003 TLU
260 _aH.
_bHồng Đức
_c2008
300 _a227tr.
_bminh họa
_c18 cm
490 _aTủ sách tin học cho mọi người
653 _aChat
653 _aInternet
653 _aMessenger
700 _aCông Bình
_ebiên soạn
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cKM
520 _aHướng dẫn lập hòm thư Email, Gmail, trên Internet...Học nhanh cách sử dụng Yahoo, chat trên Internet hướng dẫn cách chat trên các chương trình. Hướng dẫn thiết kế nhanh một nhật ký điện tử - Blog.
999 _c3085
_d3085