000 01284nam a2200289 4500
005 20141103105452.0
020 _a0072987383
041 _aeng
008 120714b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a658.3
_bH511A
245 _aHuman resource management
_bgaining a competitive advantage
_cRaymond A. Noe ... [et al.].
003 TLU
250 _a5th ed.
260 _aBoston, Mass
_bMcGraw-Hill
_c2006
300 _axxxiv, 749 p.
_bcol. ill.
_c26 cm
500 _aVarious multi-media instructional aids are available to supplement the text.
504 _aIncludes bibliographical references and index.
650 _aPersonnel management
_zUnited States.
653 _aMỹ
653 _aNguồn nhân lực
653 _aQuản lí
700 _aNoe, Raymond A.
901 _aĐã lưu thông
_bSách
910 _bThuan
942 _cNV
520 _aGiới thiệu một số kiến thức về lĩnh vực quản lí nhân lực, trong đó bao gồm các chiến lược quản lí, cơ hội việc làm bình đẳng và an toàn, phân tích về kế hoạch làm việc, tuyển chọn và đào tạo nhân lực. Đánh giá và phát triển vấn đề quản lí nhân lực, tiền công và lợi ích của nhân công, quan hệ lao động...
999 _c3124
_d3124