000 00991nam a2200277 4500
003 TLU
005 20141103105426.0
008 091130b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 _c15000VND
040 _atlu
041 _avie
082 _a808.5
_bNGH250TH
100 _aLaurent, Raymond De Saint
245 _aNghệ thuật nói trước công chúng
260 _aH.
_bVăn hoá Thông tin
_c2000
300 _a204tr.
_c19cm
490 _aDùng cho tất cả mọi người
653 _aDiễn thuyết
653 _aGiao tiếp
653 _aNghệ thuật
700 _aMinh Đạo
_eNgười dịch
700 _aPhạm Hảo
_eHiệu đính
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cKM
_2ddc
520 _aGiới thiệu nghệ thuật nói trước công chúng: Chuẩn bị đề tài, viết, đọc, cử chỉ khi nói chuyện, âm điệu, nhịp điệu của giọng nói v.v...
999 _c370
_d370