000 00868nam a2200253 4500
003 TLU
005 20180315201518.0
008 091217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 _c180000VND
040 _aTLU
041 _aeng
082 _a428
_bPR101F
100 _aMosback, Gerald
245 _aPractical Faster Reading
_b: A course in reading and vocabulary for upper - intermediate and more advanced students
_cGerald Mosback, Vivienne Mosback
260 _bCambridge University
300 _a120tr.
_c21cm
520 _aGồm các bài khoá với các chủ đề khác nhau giúp việc luyện tập ngữ pháp, kỹ năng đọc, mở rộng thêm vốn từ vựng...
653 _aNgôn ngữ
653 _aReading
653 _aTiếng Anh
700 _aMosback Vivienne
_eTác giả
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cKM
_2ddc
999 _c3741
_d3741