000 01273nam a2200325 4500
005 20141103105457.0
020 _c0VND
041 _avie
008 130926b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a370.959
_bV115S
100 _aNguyễn Văn Thịnh
245 _aVăn sách thi Đình Thăng Long - Hà Nội
_cNguyễn Văn Thịnh (chủ trì); Đinh Thanh Hiếu, Phùng Minh Hiếu (tuyển dịch, giới thiệu, chú giải)
_nTập 2
003 TLU
260 _aH.
_bNxb. Hà Nội
_c2010
300 _a699tr.
_c24cm.
490 _aTủ sách Thăng Long 1000 năm
504 _aThư mục: tr. 699-702
653 _aGiáo dục
653 _aHà Nội
653 _aTiến sĩ
653 _aThi cử
653 _aTrạng nguyên
700 _aĐinh Thanh Hiếu
_eTuyển dịch, giới thiệu, chú giải
700 _aNguyễn Văn Thịnh
_eChủ trì
700 _aPhùng Minh Hiếu
_eTuyển dịch, giới thiệu, chú giải
901 _aĐã lưu thông
_bSách
910 _bTrang
_d24/09/2013
942 _cKM
520 _aGồm những văn bài của các sĩ tử Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn. Giới thiệu về văn sách thi Đình từ quy thức, thể loại đến giá trị nội dung và bút pháp
999 _c3780
_d3780