000 01264nam a2200337 4500
005 20141103105427.0
020 _c0VND
041 _avie
008 130925b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a959.731
_bH100N
100 _aĐào Thị Diến
245 _aHà Nội qua tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954
_nTập 2
003 TLU
260 _aH.
_bNxb. Hà Nội
_c2010
300 _a904tr.
_c24cm.
490 _aTủ sách Thăng Long 1000 năm
500 _aĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I
504 _aPhụ lục: tr. 855-880
653 _aGiáo dục
653 _aGiao thông công chính
653 _aHà Nội
653 _aLịch sử
653 _aVăn hóa
700 _aĐào Thị Diến
_eChủ biên
700 _aĐỗ Hoàng Anh
_eBiên soạn
700 _aHoàng Thị Hằng
_eBiên soạn
901 _aĐã lưu thông
_bSách
910 _bTrang
_d24/09/2013
942 _cKM
520 _aGiới thiệu nguồn tài liệu và tài liệu Hà Nội từ năm 1873 - 1954 về giao thông - công chính, văn hoá xã hội, văn hoá tín ngưỡng, giáo dục...
999 _c383
_d383