000 01405nam a2200325 4500
005 20141103105459.0
020 _a0471203750
_c0VND
041 _aeng
008 101228b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a658.4
_bE206S
100 _aFriedlob, G. Thomas
245 _aEssentials of corporate performance measurement
_cGeorge T. Friedlob, Lydia L. F. Schleifer, Franklin J. Plewa, Jr.
003 TLU
260 _aNew York
_bWiley
_c2002
300 _aix, 209 p.
_bill.
_c23 cm
440 _aEssentials series
504 _aIncludes bibliographical references (p. 197-198) and index.
650 _aCapital investments
_xEvaluation.
650 _aPerformance
_xMeasurement.
650 _aRate of return.
653 _aĐầu tư
653 _aKinh tế
653 _aQuản lí
653 _aTái đầu tư
700 _aPlewa, Franklin James
700 _aSchleifer, Lydia L. F.
_q(Lydia Lancaster Folger)
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cNV
520 _aTìm hiểu những vấn đề về tái đầu tư. Phân tích một số trường hợp trong việc tái đầu tư và lý giải cách đánh giá các hoạt động đầu tư. Mô tả các cách phân tích lợi nhận bán hàng, giá cả, lợi tức và giá trị đầu tư. Định giá sự phát triển của tái đầu tư, công nghệ thông tin và công nghệ đầu tư,..
999 _c3909
_d3909