000 01416nam a2200325 4500
005 20141103105505.0
020 _a0072397721
_c0VND
041 _aeng
008 101207b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a370.285
_bC429P
100 _aSharp, Vicki F
245 _aComputer education for teachers
_bintegrating technology into classroom teaching
_cVicki F. Sharp
003 TLU
250 _a4th ed
260 _aBoston
_bMcGraw-Hill
_c2002
300 _axxiv, 568 p.
_bill.
_c24 cm
_e1 computer optical disc (4 3/4 in.)
504 _aIncludes bibliographical references and index.
538 _aSystem requirements for accompanying computer disc: Windows (OS 95 and up) or Mac (OS 7.5 and up) with 16mb RAM, 2X CD-ROM drive, Netscape or Microsoft IE browser (version 4.0 or higher).
650 _aComputer-assisted instruction.
650 _aComputers
_xStudy and teaching.
650 _aEducation
_xData processing.
653 _aGiảng dạy
653 _aGiáo dục
653 _aMáy vi tính
653 _aPhần cứng
653 _aPhần mềm
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cNV
520 _aLịch sử của máy tính & công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, làm quen với máy tính, phần cứng máy tính dành cho lớp học, phần mềm văn bản, màn hình nền, dữ liệu, tờ khai công tác, mạng máy tính, mạng toàn cầu
999 _c4604
_d4604