000 01381nam a2200325 4500
005 20141103105505.0
020 _a0072523670
_c0VND
041 _aeng
008 101217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a658
_bCR200T
100 _aApplegate, Lynda M.
245 _aCreating business advantage in the information age
003 TLU
260 _aBoston
_bMcGraw-Hill
_c2002
300 _axvi, 412 p.
_bill.
_c24 cm
504 _aIncludes bibliographical references and index
650 _aBusiness
_xComputer network resources
650 _aElectronic commerce.
650 _aInternet
653 _aCông nghệ thông tin
653 _aKinh doanh
653 _aQuản lí
700 _aAustin, Robert D.
_q(Robert Daniel)
700 _aMcFarlan, F. Warren
_q(Franklin Warren)
856 _3Publisher description
_uhttp://www.loc.gov/catdir/description/mh021/2001052201.html
856 _3Table of contents
_uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/mh021/2001052201.html
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cNV
520 _aCuốn sách cung cấp cho ngững người đọ những hiểu biết về ảnh hưởng của công nghệ thông tin trong thế kỉ 21 đối với các quyết định kinh doanh. Giới thiệu 4 Modul ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh
999 _c4646
_d4646