000 00965nam a2200301 4500
005 20141103105429.0
020 _c120000VND
041 _aeng
008 091111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a959.7
_bM600S
100 _aNgô Văn Danh
245 _aMỹ Sơn relics
003 TLU
246 _aThánh địa Mỹ Sơn
260 _aH.
_bThế giới
_c2005
300 _a267tr.
_bẢnh
_c20cm
500 _aChính văn bằng tiếng Anh
504 _aThư mục: tr. 266-267
651 _aMỹ Sơn
653 _aDi sản văn hóa
653 _aKiến trúc
653 _aNghệ thuật
653 _aQuảng Nam
901 _aĐã lưu thông
_bSách
910 _bNguyễn Bích Thuận
942 _cKM
520 _aGiới thiệu về khu di tích Mỹ Sơn và phong cách kiến trúc Chăm Pa như: phong cách cổ, phong cách Hoà Lai, phong cách Đồng Dương,... và toàn bộ bia ký ở Mỹ Sơn
999 _c582
_d582