000 00829nam a2200241 4500
005 20141003123944.0
020 _a978-604-917-645-6
_c0VND
041 _avie
008 111129b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a306.597
_bV115H
100 _aPhạm, Nhân Thành
245 _aVăn hóa các dân tộc ít người ở Việt Nam
003 TLU
260 _aH.
_bDân trí
_c2011
300 _a263tr.
_c21cm
500 _aĐTTS ghi : Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 _aGiới thiệu những giá trị truyền thống và những biểu hiện độc đáo trong văn hóa của các dân tộc ít người tại Việt Nam.
653 _aDân tộc thiểu số
653 _aVăn hóa
653 _aViệt Nam
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cKM
999 _c6085
_d6085