000 01442nam a2200289 4500
005 20141103105521.0
020 _a0073011436
_c0VND
041 _aeng
008 101110b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a371.33
_bM510T
100 _aGorski, Paul.
245 _aMulticultural education and the Internet
_bintersections and integrations
003 TLU
250 _a2nd ed
260 _aBoston
_bMcGraw-Hill
_c2005
300 _axvii, 226 p.
_bill.
_c24 cm.
440 _aThe McGraw-Hill teacher resource series
504 _aIncludes bibliographical references.
650 _aMulticultural education
_xComputer network resources
_zUnited States.
653 _aGiáo dục
653 _aInternet
856 _3Publisher description
_uhttp://www.loc.gov/catdir/description/mh051/2004556465.html
856 _3Table of contents
_uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/mh051/2004556465.html
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cNV
520 _aCung cấp kiến thức giúp các bạn trẻ nguồn thực hành, khám phá về giáo dục đa văn hoá trên internet. Đưa ra những khái quát chung về internet, cách sử dụng, khai thác và thực hành cho sinh viên trên internet. Khẳng định vai trò của công nghệ trong giáo dục đa văn hoá. Hướng dẫn phương pháp có thể áp dụng khoa học công nghệ vào học tập một cách hiệu quả nhất.
999 _c6527
_d6527