000 00867nam a2200253 4500
005 20141003124008.0
020 _c0VND
041 _avie
008 110331b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a657
_bH102T
100 _aLê Hồng Phương
245 _aHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy in sách giáo khoa Đông Anh
_bchuyên ngành kế toán
003 TLU
260 _aH.
_c2002
300 _a87tr.
_c29cm
500 _aĐTTS ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Dân lập Thăng long, Khoa Quản lý
653 _achi phí sản xuất
653 _agiá thành sản phẩm
653 _akế toán
653 _aluận văn
700 _aPhạm Bích Chi
_egiáo viên hướng dẫn
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cLV
999 _c7518
_d7518