000 00819nam a2200265 4500
005 20141103105534.0
020 _c40000VND
041 _avie
008 091222b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 _a306
_bT406C
100 _aWolton Dominique
245 _aToàn cầu hóa Văn hóa
003 TLU
260 _aH.
_bThế giới
_c2006
300 _a310tr.
_c21cm
653 _aToàn cầu hóa
653 _aThông tin
653 _aTruyền thông
653 _aVăn hóa
700 _aĐinh Thùy Anh
_eNgười dịch
700 _aNgô Hữu Long
_eNgười dịch
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cKM
520 _aNghiên cứu những điều kiện của toàn cầu hóa thông tin và truyền thông.
999 _c8080
_d8080