000 00957nam a2200229 4500
003 TLU
005 20141014161525.0
008 110607b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
040 _aTLU
041 _avie
082 _a5192076
_bB103T
100 _aĐặng Hùng Thắng
245 _aBài tập xác suất
_b(Dùng cho các trường đại học và cao đẳng)
_cĐặng Hùng Thắng
250 _aTái bản lần thứ 12
260 _aH.
_bGiáo dục
_c2012
300 _a143 tr.
_bhình vẽ, bảng
_c21cm
504 _aPhụ lục: tr. 130-141. - Thư mục: tr. 142
520 _aTrình bày kiến thức về biến cố và xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, đại lượng ngẫu nhiên liên tục, đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều, luật số lớn và các định lý giới hạn
653 _aLí thuyết xác suất
653 _aXác suất
942 _2ddc
_cKM
999 _c8234
_d8234