000 00652nam a2200241 4500
005 20141103105423.0
020 _a0026358123
_c0VND
041 _aeng
008 110316b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 _a808
_bWR314C
110 _aGlencoe
245 _aWriter's choice
_bcomposition and grammar
_cGlencoe
003 TLU
260 _aNew York...
_bGlenco Mcmillan/McGraw-Hill
_c1994
300 _ax; 128p.
_c28cm
490 _alesson plans
653 _aNgữ pháp
653 _aTiếng Anh
653 _aViết
901 _aĐã lưu thông
_bSách
942 _cNV
520 _aSách luyện viết và luyện ngữ pháp tiếng Anh
999 _c84
_d84