Giới hạn kết quả tìm kiếm

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Improve Your Skills: Reading for IELTS 4.5-6.0

McCarter, Sam - Macmillan Education , London : 2014 - 96 p. : 25 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Improve Your Skills: Writing for IELTS 4.5-6.0

McCarter, Sam - Macmillan Education , London : 2014 - 112 p. : 25 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Improve Your Skills: Listening & Speaking for IELTS 4.5-6.0

Cusack, Barry - Macmillan Education , London : 2014 - 112 p.; 25 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Improve Your Skills: Writing for IELTS 6.0-7.5

Dimond-Bayir, Stephanie - Macmillan Education , London : 2014 - 105 p. : 25 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Succeed in IELTS General

Betsis, Andrew - Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, Tp. Hồ Chí Minh 2014 - 191 p. : 25 cm;

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Destination B2 - Grammar and Vocabulary with Answer Key

Mann, Malcolm - Macmillan, 2018 - 254 p.; 27 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Global health :

- Jones & Bartlett Learning, Burlington, MA : 2012 - xxx, 936 p. : 29 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Kinh tế học vi mô

Pindyck, Robert S. - Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh: 2015 - 748 tr.: 27 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Giáo trình quản trị nhân lực

- Đại học Kinh tế Quốc dân H. 2012 - 338 tr. 24cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Basic IELTS Reading

Zhang Juan - Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, Tp. Hồ Chí Minh : 2017 - 186 p.; 25 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L