Giới hạn kết quả tìm kiếm

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Collins Work on your Vocabulary – Advanced (C1)

- Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, Tp. Hồ Chí Minh : 2013 - 127 p,; 25 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Collins Work on your Vocabulary – Upper Intermediate (B2)

- Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, Tp. Hồ Chí Minh : 2013 - 127 p,; 25 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Collins Work on your Grammar – Upper Intermediate (B2)

- Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, Tp. Hồ Chí Minh : 2013 - 127 p,; 25 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Collins Work on your Grammar – Elementary (A1)

- Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, Tp. Hồ Chí Minh : 2013 - 127 p,; 25 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Cambridge English first four practice tests

- Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, Tp. Hồ Chí Minh: 2015 - 188 tr.; 25 cm.

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Cambridge English Preliminary

- Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, Tp. Hồ Chí Minh : 2013 - 182 p.; 25 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Collins Hotel & Hospitality English

Seymour, Mike - Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, Tp. Hồ Chí Minh : 2012 - 157 p,; 22 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Foundations of economics

Gillespie, Andrew, - Oxford university press, Oxford: 2016 - xxxviii, 649 pages : 25 cm

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Critical Thinking in Language Learning

Schuster, Engracia Angrill - Oxford University Press, USA: 2014 - xiv, 558 pages : 28 cm

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Preparing teachers to teach English as an international language

- Multilingual Matters, Bristol: 2017 - xxi, 254 pages ; 24 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L