Giới hạn kết quả tìm kiếm

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Nguyên lý kinh tế học

- Tài chính H. 2012 - 482 tr, 23 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
MyGrammarLab Internediate A1/A2

Foley, Mark - Pearson Education; Edinburgh; 2012 - 355 p. 28 cm

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Lý thuyết mờ ứng dụng trong tin học

Nguyễn Thiện Luận - Thống kê H. 2015 - 319tr. : 24 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Giáo trình luật kinh tế

Nguyễn Đình Tài - Tài chính H. 2016 - 323 tr, 23 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Introduction to programming in Python :

Sedgewick, Robert, - Addison-Wesley Professional New York 2015 - xix, 771 pages ; 24 cm

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Computer science

Sedgewick, Robert. - Addison-Wesley Boston 2017 - 1139 pages 24 cm

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Algorithms

Sedgewick, Robert, - Addison-Wesley, Upper Saddle River, NJ : 2011 - xii, 955 p. : 24 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Essentials of MIS

Laudon, Jane - Pearson Boston 2015 - 519 p. : 27 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Systems Analysis and Design

Kendall, Kenneth E. - Pearson Boston 2015 - 546 p. : 27 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Computer Systems

Bryant, Randal E. - Pearson Boston 2016 - 1120 p. : 24 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L