Giới hạn kết quả tìm kiếm

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Learning From Data:

Abu-Mostafa, Yaser S. - AMLBook, USA; 2012 - xii, 213 pages, 25 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow :

Géron, Aurélien, - O'Reilly Media, Sebastopol: 2017 - xx, 551 pages : 24 cm

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Công tác xã hội nhóm cải thiện hành vi, thái độ ứng xử xã hội cho nhóm trẻ nữ có hoàn cảnh đặc biệt tại nhà Blossom House.

Lê Ngọc Chi - ĐH Thăng long H.: 2019 - 72 tr.; 29 cm.

Kiểu tài liệu : Khóa luận tốt nghệp Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L