Giới hạn kết quả tìm kiếm

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Địa lý kinh tế

Ông Thị Đan Thanh - Tài chính, H.: 2016 - 176 tr.; 27 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 8 Đặt mượn
Lập, đọc, phân tích và kiểm tra báo cáo tài chính

Trần Mạnh Dũng - Tài chính, H.: 2017 - 281 tr.; 23 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 5 Đặt mượn
Giáo trình kế toán tài chính

Ngô Thế Chi - Tài chính , H.: 2013 - 783 tr.; 23 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực

Trần Xuân Hải - Tài chính, H.: 2013 - 407 tr.: 21 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp

GS. TS. Đặng Thị Loan - Đại học KTQD H.: 2013 - 655 tr. 24 cm.

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm

H. 2017 - 193tr. 21cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Giáo trình phân tích báo cáo tài chính

GS. TS. Nguyễn Văn Công - Đại học KTQD H.: 2017 - 740 tr. 24 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Giáo trình ngân hàng thương mại

Phan Thị Thu Hà - Đại học KTQD H.: 2013 - 533 tr. 24 cm.

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Quản trị bán hàng hiện đại

Nguyễn Vũ Quân - Tài chính, H.: 2016 - 385 tr.; 23 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại

Nguyễn Minh Kiều - Tài chính, Hồ Chí Minh: 2014 - 760 tr.: 23 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L