Giới hạn kết quả tìm kiếm

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Preparing teachers to teach English as an international language

- Multilingual Matters, Bristol: 2017 - xxi, 254 pages ; 24 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Critical thinking :

Hanscomb, Stuart - ROUTLEDGE, London, United Kingdom: 2016 - 252 pages ; 21 cm

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Language and Intercultural Communication in the New Era

Sharifian, Farzad - Routledge, New York: 2014 - 315 pages, 23 cm.

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L