Giới hạn kết quả tìm kiếm

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
Công tác xã hội nhóm cải thiện hành vi, thái độ ứng xử xã hội cho nhóm trẻ nữ có hoàn cảnh đặc biệt tại nhà Blossom House.

Lê Ngọc Chi - ĐH Thăng long H.: 2019 - 72 tr.; 29 cm.

Kiểu tài liệu : Khóa luận tốt nghệp Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Bài giảng chuyên đề nghiên cứu Nhật Bản: Giới và Luật

- Thế giới, H.: 2019 - 462 tr. 25 cm.

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Ielts Writing Step By Step

Wattie, Mike - Hồng Đức, H.: 2019 - 169 p.; 24 cm;

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L