Giới hạn kết quả tìm kiếm

Danh sách 10 tài liệu ghi mượn nhiều nhất trong 3 tháng gần đây nhất.
Nhan đề Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn  
85 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đỗ Quang Ân - Thống kê H. 2015 - 247tr. 24cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 3 Đặt mượn
Tiếp thị 4.0 - dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số

Kotler, Philip - NXB Trẻ Tp. Hồ Chí Minh 2017 - 262 tr. 27 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Destination B2 - Grammar and Vocabulary with Answer Key

Mann, Malcolm - Thời đại H. 2017 - 253 tr. 27 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 2 Đặt mượn
Cambridge Key English Test 1 With Answers

- Fahasa Viet Nam 2011 - 128 p; 27cm

Kiểu tài liệu : Sách London Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
MyGrammarLab Internediate C1/C2

Foley, Mark - Pearson Education; Edinburgh; 2015 - 409 p. 28 cm

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Công tác xã hội cá nhân với thanh niên mắc bệnh rối loạn cảm xúc tại M6 viện sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Phạm Tiến Lâm - ĐH Thăng long H. 2017 - 66 tr. 29 cm

Kiểu tài liệu : Khóa luận tốt nghệp Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Công tác xã hội cá nhân trong việc hỗ trợ bệnh nhân tổn thương tủy sống

Vũ Hải Linh - ĐH Thăng long H. 2017 - 123 tr. 29 cm

Kiểu tài liệu : Khóa luận tốt nghệp Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Destination B1 - Grammar and Vocabulary with Answer Keys

Mann, Malcolm - Thời đại H. 2017 - 256 tr. 27 cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Ready for First

Norris, Roy - Macmillan Education, London: 2013 - 275 pages: 23 cm,

Kiểu tài liệu : Sách ngoại văn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

- Chính trị Quốc gia Sự thật H. 2017 - 280tr. 21cm

Kiểu tài liệu : Tài liệu kho mượn Số lần ghi mượn: 1 Đặt mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L