Please use this identifier to cite or link to this item: 172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1001
Title: 跨越新HSK: (六级) 全项+书写专项训练 李增吉:主編, 馮增娥, 張錦玉, 中央广播电视大学对外汉语教学中心
Other Titles: Success with New HSK [Level 6]
Authors: 李增吉 [主編]
馮增娥 | 張錦玉 | 中央广播电视大学对外汉语教学中心
Keywords: Tiếng Trung Quốc | Hán ngữ | Sách luyện thi | HSK
Issue Date: 2011
Publisher: 北京大 北京语言大学出版社
Abstract: Cuốn sách này là một trong những cuốn sách nằm trong bộ sưu tập các bài kiểm tra mô phỏng bằng văn bản theo quy định của New HSK Trung Quốc, Cuốn sách bao gồm năm bộ câu hỏi thực hành toàn diện và 10 bộ bài tập thể hiện bằng văn bản.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/1001
Appears in Collections:Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NV.7234- 跨越新HSK (六级)-TT.pdfGiới thiệu6.06 MBAdobe PDFView/Open
NV.7234- 跨越新HSK (六级).pdf
  Restricted Access
Nội dung101.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.