Please use this identifier to cite or link to this item: 172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1007
Title: 語言技能類 丁永寿 : 一年級教材看図説話(上)
Other Titles: 対外漢語本科系列教材
Authors: 丁永寿
Keywords: Tiếng Trung Quốc | Hán ngữ | Kỹ năng nói
Issue Date: 2009
Publisher: 中国; 北京語言大学出版社
Abstract: Cuốn sách có một loạt các hình ảnh hoạt hình là tài liệu cho bài tập của học sinh thực hành trong lớp học, trong đó bao gồm Các phần trong mỗi bài học: nhận diện hình ảnh, phát âm cụm từ, diễn xuất và kể lại tình huống
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/1007
Appears in Collections:Ngoại ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NV.7240- 語言技能類-TT.pdfGiới thiệu33.29 MBAdobe PDFView/Open
NV.7240- 語言技能類.pdf
  Restricted Access
Nội dung47.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.