Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1073
Title: Công tác xã hội nhóm trong việc thay đổi nhận thức của nhóm nam giới có nguy cơ gây hành vi bạo lực gia đình (Nghiên cứu trường hợp tại xã Quảng Nam, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa)
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội)
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: GS.TS. Đặng Cảnh Khanh
Keywords: Công tác xã hội | Thay đổi nhận thức | Bạo lực gia đình | C00275
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu vấn đề bạo lực gia đình trên địa bàn xã Quảng Nam, huyện Quảng xương, tỉnh Thanh Hóa. Tiến hành phương pháp CTXH nhóm với nhóm nam giới có nguy cơ gây bạo lực gia đình tại địa phương. Từ đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa bạo lực gia đình
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/1073
Appears in Collections:Luận văn cao học (Điều dưỡng, Công tác xã hội, Y tế công cộng, Quản lý bệnh viện và chuyên ngành Dinh dưỡng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.00233- TT.PDFGiới thiệu992.65 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.00233- ND.PDF
  Restricted Access
Nội dung1.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.