Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1253
Title: Ngữ pháp và chính tả tiếng Pháp cho mọi người
Authors: Lê Hồng Phương
Keywords: Mã học phần GF102 | Mã học phần GF101, Chính tả tiếng Pháp | Ngữ pháp tiếng Pháp
Issue Date: 2000
Publisher: Văn hoá Thông tin
Abstract: Nội dung sách gồm 5 phần: trình bày các chủ điểm mấu chốt trong ngữ pháp tiếng pháp như cấu trúc câu, dấu chấm câu và dấu giọng, sự tương hợp của danh từ, tính từ, giống và số, cách chia động từ, cách viết đúng ngữ pháp.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/1253
Appears in Collections:Phần đại cương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001657- Ngu phap va chinh ta tieng Phap cho moi nguoi_1.pdfGiới thiệu7.3 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001657- Ngu phap va chinh ta tieng Phap cho moi nguoi.pdf
  Restricted Access
Nội dung231.62 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.