Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1257
Title: Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt
Other Titles: Tiếng Anh và 6 chìa khoá vàng tự tin mở cửa thế giới
Authors: John Vu
Keywords: Mã học phần CS101, Bí quyết thành công | Tiếng Anh
Issue Date: 2017
Publisher: Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt
Abstract: Cung cấp những kiến thức cần thiết về lợi ích, vai trò cũng như tầm quan trọng của tiếng Anh và 6 kỹ năng quan trọng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện... để vững bước trên hành trình gây dựng sự nghiệp và tương lai cho riêng mình, góp phần cống hiến cho tương lai đất nước
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/1257
Appears in Collections:Phần đại cương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.001662- Kien tao the he Viet Nam uu viet_1.pdfGiới thiệu6.07 MBAdobe PDFView/Open
TVS.001662- Kien tao the he Viet Nam uu viet.pdf
  Restricted Access
Nội dung87.73 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.