Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1419
Title: Mô hình quản trị kinh doanh nghiệp sau mua bán và sát nhập tại Công ty TNHH Tribeco
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)
Authors: Đào Minh Quý
Advisor: PGS.TS: Nguyễn Thị Đông
Keywords: Quản trị kinh doanh nghiệp | Mua bán | Sát nhập | Hải Dương
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích nghiên cứu: Làm rõ vấn đề, đưa ra những việc phải giải quyết mô hình quản trị sau doanh nghiệp M&A để giúp doanh nghiệp sau M&A đạt được các cộng hưởng như mục tiêu ban đầu một cách hiệu quả nhất. Sau đó đưa ra các giải pháp cần thiết, mô hình quản trị để giúp các doanh nghiệp phát triển bển vững tránh sụp đổ
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/1419
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.00201- TT.PDFGiới thiệu804.97 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.00201- ND.PDF
  Restricted Access
Nội dung1.49 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.