Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1497
Title: Một số bất đẳng thức của các hàm lượng giác
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp)
Authors: Nguyễn Thu Thủy
Advisor: TS. Nguyễn Văn Ngọc
Keywords: Bất đẳng thức | Hàm lượng giác | C00460
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Tìm hiểu và học tập về một số bất đẳng thức lượng giác mới như các bất đẳng thức mở rộng dạng Jordan, bất đẳng thức dạng Kober và các bất đẳng thức chặt của Huygen và Wilker. Từ đó hình thành một số chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy và bồi dưỡng Toán cho học sinh ở bậc THPT
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/1497
Appears in Collections:Toán tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.00273- TT.PDFGiới thiệu346.42 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.00273- ND.PDF
  Restricted Access
Nội dung369.39 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.