Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1526
Title: Phát triển hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
Authors: Cao Xuân Việt
Advisor: PGS.TS. Lưu Thị Hương
Keywords: Phát triển | Hoạt động cho vay | Tổ chức tài chính | C00241
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay của tổ chức tài chính. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/1526
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.00223- TT.pdfGiới thiệu601.52 kBAdobe PDFView/Open
LVCH.00223- ND.pdfNội dung1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.