Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1526
Nhan đề: Phát triển hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương
Nhan đề khác: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
Tác giả: Cao Xuân Việt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Thị Hương
Từ khoá: Phát triển | Hoạt động cho vay | Tổ chức tài chính | C00241
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: TLU
Tóm tắt: Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay của tổ chức tài chính. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương
Định danh: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/1526
Bộ sưu tập: Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LVCH.00223- TT.pdfGiới thiệu601.52 kBAdobe PDFXem/Tải về
LVCH.00223- ND.pdfNội dung1.37 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.