Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1545
Title: Hoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của NHNH chi nhánh TP Hà Nội đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: TS.Nguyễn Thị Bất
Keywords: Thanh tra giám sát
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/TLU-123456789/1545
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LVCH.00511- TT.pdfGiới thiệu2.36 MBAdobe PDFView/Open
LVCH.00511- ND.pdf
  Restricted Access
Nội dung1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.