Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1562
Title: Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam
Authors: Cho Hang Rok
Lee Mi Hye
Other Authors: Lê Thị Thu Giang
Lê Đăng Hoan
Keywords: Mã học phần GK102 | Mã học phần GK10 Tiếng Hàn Quốc | Giáo trình | Sách bài tập1,
Issue Date: 2013
Abstract: Giáo trình được biên tập phù hợp với đặc thù thực tế một cách chặt chẽ là sự nối tiếp liên tục các nhu cầu và phản hồi tích cực của các cơ quan đào tạo và các trường đại học tại Việt Nam. Là công cụ học tập hiệu quả không chỉ trong các giờ học tiếng Hàn tại các trường Đại học mà còn dành cho cả những người học thông thường góp phần tăng cường sự hiểu viết sâu sắc về tiếng Hàn và nâng cao năng lực giao tiếp mang tính thực tế,
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1562
Appears in Collections:Phần đại cương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.000167- Ebook GT Tieng Han Tong Hop - So Cap 1 _1.pdfGiới thiệu33.07 kBAdobe PDFView/Open
TVS.000167- Ebook GT Tieng Han Tong Hop - So Cap 1 .pdf
  Restricted Access
Nội dung48.4 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.