Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1590
Title: Easy Korean for Foreigners 1
Other Titles: 쉬워요 한국어.1
Authors: Easy Korean Academy
Keywords: Mã học phần GK101, Tiếng Hàn Quốc | Tiếng Hàn cho người nước ngoài
Issue Date: 2008
Publisher: Korea; Language Plus
Abstract: Cuốn sách này được thiết kế để dạy học sinh sau khi họ đã làm quen với cách phát âm bảng chữ cái tiếng Hàn cả phụ âm và nguyên âm. Được biên soạn để làm tài liệu giảng dạy trên lớp phản ánh chân thực nhu cầu của những người muốn học tiếng Hàn bằng cách giảng dạy ngôn ngữ sao cho dễ dàng và thú vị dựa trên kinh nghiệm của các giáo viên đã và đang giảng dạy tiếng Hàn ở các Học viện ngôn ngữ Hàn Quốc. Cuốn sách được kết hợp với các khía cạnh tổng thể của cuộc sống Hàn Quốc phản ánh các tình huống tự nhiên và sống động trong đó các cuộc hội thoại được nói bằng cách cung cấp các quy tắc ngữ pháp tối thiểu nhất có thể để học sinh của cuốn sách này có thể dễ dàng làm quen với ngôn ngữ thông qua bài tập về các mẫu câu . Đặc biệt nhấn mạnh vào việc cải thiện kỹ năng hội thoại và khả năng quản lý của học sinh trong các tình huống nhất định
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1590
Appears in Collections:Phần đại cương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.000932- 세종한국어 교원용 지침서 1권 Easy Korea 1_1.pdfGiới thiệu406.5 kBAdobe PDFView/Open
TVS.000932- 세종한국어 교원용 지침서 1권 Easy Korea 1.pdf
  Restricted Access
Nội dung3.9 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.