Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1663
Nhan đề: English Phonetics and Phonology: An Introduction
Tác giả: Carr, Philip
Từ khoá: Mã học phần EL322,English Phonetics | Phonology | Ngữ âm tiếng Anh | Âm vị học
Năm xuất bản: 2019
Tóm tắt: A clear and accessible introductory text on the phonological structure of the English language, English Phonetics and Phonology is an ideal text for those with no prior knowledge of the subject. This market-leading textbook teaches undergraduate students and non-native English speakers the fundamentals of articulatory phonetics and phonology in an engaging, easy-to-understand style.
Định danh: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1663
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TVS.000954- English Phonetics and Phonology. An Introduction_1.pdfGiới thiệu406.98 kBAdobe PDFXem/Tải về
TVS.000954- English Phonetics and Phonology. An Introduction.pdf
  Giới hạn truy cập
Nội dung2.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.