Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1730
Title: Phương pháp nghiên cứu khoa học Thiết kế nghiên cứu lâm sàng
Authors: Trương Việt Dũng
Keywords: Mã học phần PH334 | Mã học phần GK506, Phương pháp nghiên cứu | Nghiên cứu khoa học | Nghiên cứu lâm sàng | Giáo trình ĐH Thăng Long
Issue Date: 2017
Publisher: Y học
Abstract: Cuốn sách được biên soạn cho đối tượng là sinh viên, học viên sau đại học các chuyên ngành y học lâm sàng, bao gồm đa khoa, bác sĩ chuyên khoa, cử nhân điều dưỡng, cử nhân xét nghiệm, cử nhân kỹ thuật y học và các học viên cao học trong lĩnh vực lâm sàng, đồng thời cũng là tài liệu giảng day và nghiên cứu Nội dung tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản tối thiểu về nghiên cứu lâm sàng, giúp các học viên, nghiên cứu viên lựa chọn chủ đề thích hợp với luận văn, luận án hay các chuyên đề tốt nghiệp,,,
URI: http://172.16.0.6:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1730
Appears in Collections:Điều dưỡng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVS.002460- Phuong phap nghien cuu khoa hoc-PH334.pdf
  Restricted Access
Nội dung214.94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TVS.002460- Phuong phap nghien cuu khoa hoc_1-PH334.pdfGiới thiệu3.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.